Wat doet een SMTP server?

Je bent wellicht een van de vele gebruikers van email. Email is een vorm van store & forward berichtuitwisseling. Als je een bericht wilt versturen, dan maak je geen rechtstreekse verbinding met de ontvangende partij. Afhankelijk van hoe jij en de ontvanger email gebruiken, kan een bericht via een of meerdere zogenoemde SMTP servers worden uitgewisseld. SMTP staat voor Simple Mail Transfer Protocol. Een bericht wordt door zo’n SMTP server opgeslagen (store) en vervolgens doorgestuurd (forward). Dat opslaan en doorsturen gebeurt tot de eindbestemming is bereikt. Een datacommunicatieprotocol, zoals SMTP, is een set van afspraken over de wijze van communicatie.

De gebruiker

De gebruiker gebruikt een PC, laptop, tablet of smartphone om te e-mailen. Dat kan op twee manieren. Die kan een webbrowser gebruiken en daarmee een verbinding maken met een e-maildienst. Die dienst biedt dan de zogenoemde user agent, dat de toegang verleent tot het verzenden en ontvangen van e-mailberichten. Je kunt een tekst eerst lokaal aanmaken, maar de rest van het proces vindt online plaats. De andere manier van e-mailen is dat je een e-mailprogramma op je apparaat gebruikt. Dat is dan de user agent. Met zo’n e-mailprogramma wordt alles lokaal en dus offline gedaan, totdat je op de verzendknop drukt. Op dat moment maakt je e-mailprogramma een verbinding met een SMTP server en wordt het bericht daar naar toegestuurd voor verdere doorsturing naar de bestemming.

Afsluitend

Je heb er geen vat op wanneer een e-mailbericht bij de bestemming aankomt. Vervolgens is het mogelijk dat een bericht lang op de laatste server blijft staan, omdat de ontvanger het bericht niet opvraagt om dat te kunnen lezen. Je kunt om een automatische ontvangstbevestiging vragen, maar de ontvanger kan dat onderdrukken. Email is dus geen chatdienst, waarbij je ziet als de ontvanger het bericht op zijn beeldscherm ontvangt. Email is echter een open systeem, dat al lang bestaat, en een stabiel en betrouwbaar systeem is.